LGB keerlus isolatie railschoentjes

LGB keerlus isolatie railschoentjes

Omdat in een analoog ontwerp voor een nog te realiseren tuinbaan een keerlus zit vond ik het noodzakelijk om de standaard keerlus componenten van LGB eens onder de loep te nemen of het niet zelf te maken was. Omdat LGB zo vooruitstrevend is m.b.t. hun website en informatie voorziening was het al snel duidelijk dat het door hun verkochte component niet voor mijn toepassing geschikt was.

In mijn ontwerp was het noodzakelijk om een stop segment toe te voegen (zie 3) voor het einde van de keerlus. Dit om kortsluiting te voorkomen voor het geval dat men vergeet de rijspanning om te polen in het keerlus segment (zie 2) (mijn kinderen spelen namelijk ook met de treinen). Iets wat in de LGB oplossing een probleem kan zijn.

Deze keerlus is verdeeld in 3 segmenten. Deze zijn in de schematische voorstelling hiernaast weergeven met de cijfers 1, 2 en 3.

* Segment 1 : hoofdspoor
* Segment 2 : rij gedeelte keerlus
* Segment 3 : stop gedeelte keerlus

In het LGB component zit een bruggelijkrichter die er voor zorgt dat hoe de rijspanning ook gepolariseerd is altijd de + op de rechte rail staat zodat de locomotief vooruit rijd. Nu is dit niet bezwaarlijk maar daarmee is nog niet het stopsegment opgelost. Door gebruik te maken van enkelvoudige diodes en ze te plaatsen aan het begin en aan het einde van de keerlus in tegengestelde richting, wordt er voor gezorgd dat er een zelfde gedrag als het LGB component wordt verkregen.

Omdat ik echter een automatisch stop segment wil hebben op het einde van de keerlus is een extra onderbreking noodzakelijk. Deze kan worden verkregen door geisoleerde railschoentjes te gebruiken.

In deze keerlus zitten daarom 3 onderbrekingen. Deze zijn in de schematische voorstelling hiernaast worden weergeven met de letters A, B en C.

* Onderbreking A : 1e rail onderbreking met 2 diode.
* Onderbreking B : 2e rail onderbreking met gewone isolatie schoentjes.
* Onderbreking C : 3e rail onderbreking met 2 diodes.

De rijrichting van de verschillende segmenten is weergegeven met de zwarte pijlen.

model Om nu de diodes vast aan de rails te solderen lijkt me voor een permanente opstelling een goed idee maar om te kunnen hobbien (zowel binnen als buiten) is het toch lichtelijk overdreven. Omdat ik een voorraadje isolatie railschoentjes had liggen leek het mij een idee om deze als diode houders te gebruiken. Hierdoor zouden ze makkelijk te hergebruiken zijn als het baan ontwerp weer eens op de kop wordt gezet. Na een tijdje over dit idee te hebben na gedacht kwam de hiernaast weergegeven opzet op papier. Een LGB isolatie railschoentje voorzien van messing strips die gebruikt worden als contact materiaal voor de rail en als drager voor de diode.Schema 2 Hieronder is een uitvergroting weergegeven van de onderbreking A en C.

* Onderbreking A : 1e rail onderbreking met 2 diode isolatie schoentjes.
* Onderbreking C : 3e rail onderbreking met 2 diode isolatie schoentjes.

Maar genoeg over de theorie nu naar de praktijk. Hobby tijd.

Benodigde materialenAantal	Omschrijving
6 LGB isolatie rail schoen
4 Diode BY-550
1 Messing strip 6 a 7 mm breed en 300 mm lang.Bewerking 1Als eerste dient de messing strip te worden omgebogen zodat deze in het isolatie railschoentje past. Een KNIPEX (of ander merk) combinatie tang heeft een breedte die redelijk overeenkomt met de diepte van het isolatie railschoentje en kan dus perfect gebruikt worden als buigmal voor de eerste buiging.


Bewerking 2Hieronder is te zien hoe de gebogen strip goed past in het isolatie schoentje.

Nu is het zaak om de messing strip in te korten zodat er een L profieltje ontstaat met een breedte ter grootte van de breedte van de combinatie tang. Neem daarom nogmaals de combinatie tang en gebruik die als mal om te bepalen hoever de messing strip afgeknipt moet worden.
Bewerking 3

Plaats het messing L profieltje in het isolatie schoentje en schuif er tevens een stuk rail in. Buig nu de uitstekende lip over naar het midden van het schoentje totdat het gewenste resultaat is bereikt. Een voorbeeld is hieronder weergegeven.Bewerking 4Na de bewerkingen 1 t/m 3 nogmaals herhaald te hebben voor het andere messing onderdeel is het nu zaak te kiezen welke plaatsing wenselijk is voor de diode. Er zijn twee opties : zijdelinkse montage (naast de rails) of onder montage (dus onder de rails) montage. De zijdelinkse montage is hiernaast afgebeeld. Een voorbeeld van de onder montage is hieronder weergegven. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de onder montage. Maar dat is natuurlijk een kwestie van smaak.

Buig de diode in de gewenste montage vorm, knip de draden op lengte en vertin de draden voor.


Bewerking 5Neem een soldeerbout met een ietwat bredere punt en een temperatuur van ongeveer 350 graden Celcius. Maak een aansluit punt op de messing onderdelen door een tin spot te maken. Plaats nu de messing onderdelen op het isolatie railschoentje en soldeer de diode aan de aansluit punten.

Het resultaat ...Mag er zijn. Hiernaast is het onderaanzicht van zijn 2 railschoentjes welke geplaatst zijn tussen 2 rail segmenten.

Hieronder is het bovenaanzicht van zijn 2 schoentjes welke geplaatst zijn tussen 2 rail segmenten. Natuurlijk is het goed mogelijk om de railschoentjes even een ander kleurtje te geven.


Previous page: Newqida tankwagon 2 Next page: Perron lantaarn voor LGB